Naše práce
Všetky práce

Dobrý sused to myslí vážne

Developer už dávno nie je iba staviteľom. Musí nielen postaviť kvalitnú budovu, ale zasadiť celý projekt do siete vzťahov, okolia a vydláždiť cestu, ktorou sa budú tieto vzťahy uberať aj v budúcnosti.

Vďaka spolupráci s festivalom Bratislava Streetart dnes zdobí fasádu bývalého hotela Kyjev jedno z najväčších street artových diel na svete – v podaní umelca Lousyho Aubera. Dielo malo ohlas nielen na Slovensku, keď náš obsah o ňom spontánne zdieľali relevantní influenceri, ale aj v zahraničí. Spoločnosť Lordship, developer nehnuteľností, ktorý v Bratislave vlastní legendárny Hotel Kyjev, sa stal rovnocenným partnerom pri budovaní jedného z kľúčových priestorov hlavného mesta – Kamenného námestia.

Zadanie a stratégia

Posilniť pozitívne vnímanie spoločnosti LORDSHIP (developer nehnuteľností, ktorý v Bratislave vlastní legendárny Hotel Kyjev) v očiach stakeholderov/verejnosti s využitím efektívnych nástrojov brand journalism a všetkých aktuálnych vlastných kanálov a formátov pre integrovanú kampaň (posty na blogu, sociálne siete, video, earned médiá, media relations, komunikácia so stakeholdermi a občianskymi združeniami). 

Taktiež vytvoriť partnerstvá resp. pomôcť partnerom Street Art fest, agentúre BBDO/Event2All a magistrátu k výsledkom v podobe užitočných projektov.

Realizácia a výsledky

Okrem premaľovania fasády hotela, spoločnosť Lordship v rámci festivalu bezplatne pre pouličných umelcov poskytla steny budov v okolí Hotela Kyjev, vďaka čomu zdobí okolie Kamenného námestia niekoľko kvalitných veľkoplošných diel. Aj samotní organizátori festivalu prevzali článok z blogu klienta a zdieľali ho na svojom FB profile, čím sa z vlastných kanálov Lordship podarilo vytvoriť nápomocné a efektívne médiá prinášajúce originálny obsah. Fasáda bola miestom realizácie aj ďalšieho projektu. 

Išlo o kampaň pripomínajúcu 50. výročie augustovej okupácie z roku 1968. Na fasáde sa premietali hlavné posolstvá kampane NEROZUMIEME. Spoločnosť Lordship týmto krokom ukázala svoj občiansky postoj a hodnoty. Spoločenskú angažovanosť preukázala aj podaním pomocnej ruky Dobrému trhu sprístupnením svojho parkoviska bratislavskému magistrátu, keď vystopovala a kontaktovala vlastníkov čiernych stavieb. Vzájomnou dohodou a presunom stánkov na svoj pozemok umožnila revitalizáciou jedného z kľúčových priestorov Bratislavy. Zástupca spoločnosti Lordship sa k tejto téme tiež zúčastnil tlačovej konferencie vtedajšieho primátora.

Sme pripravení pomôcť

AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
+421 948 489 889
office@amic.sk

IČO: 35758970
DIČ: 2020254049
IČ DPH: SK2020254049
zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18396/B