Traja zo štyroch zamestnancov sa boja o svoju budúcnosť

28.05.2020
#AMIprieskum
#pracavcasekorony
Práca na home office väčšine vyhovuje a zrejme zostane bežnou praxou. Až 75 % zamestnancov má výrazné obavy o svoju budúcnosť – obávajú sa krachu firmy, neschopnosti vyplácať mzdy alebo dopadov opatrení na ziskovosť podnikania. Aktuálna situácia v súvislosti s koronakrízou výrazne zmenila spôsob práce vo firmách na celom Slovensku. Niektorí zamestnanci počas krízy nepracujú vôbec, takmer štvrtina v súčasnosti pracuje úplne alebo čiastočne z domu. Ako však sami uvádzajú, tento spôsob práce im prevažne vyhovuje a je pravdepodobné, že sa stane štandardom aj do budúcnosti. Viac ako pätina zamestnancov zároveň nie je spokojná s reakciou svojho zamestnávateľa na koronakrízu.

Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu komunikačnej agentúry AMI COMMUNICATIONS realizovaného na vzorke 550 respondentov na začiatku mája. Zo záverov prieskumu vyplýva, že kľúčovú úlohu pri úspešnom zvládnutí náročnej situácie zohráva interná komunikácia firiem: „Zamestnanci si budú dlho pamätať, ako sa ich firma zachovala v ťažkých časoch. Spoločnosti tak dnes majú šancu stať sa hviezdnymi zamestnávateľmi a získať konkurenčnú výhodu na trhu práce. Alebo naopak, klesnúť v očiach súčasných aj potenciálnych zamestnancov. Napredovať budú tímy tých lídrov, ktorí skratku CEO pochopia aj ako Chief Empathy Officer,“ povedal Peter Chalmovský, riaditeľ AMI COMMUNICATIONS.

Koronavírus zasiahol prácu viac ako polovice ľudí. Spôsob, akým pracujeme, sa od začiatku marca tohto roku zmenil až pre 54 % Slovákov. Mnohí zamestnanci v súčasnosti nepracujú vôbec (11,6 %), niektorí si čerpajú OČR (2,9 %), dovolenku (5,8 %), prípadne pracujú na skrátený úväzok (4,7 %).

Pre takmer štvrtinu zamestnancov však súčasná situácia priniesla celkom novú skúsenosť – úplnú alebo čiastočnú prácu z domu, tzv. home office. „Práca z domu samozrejme nie je u nás neznáma, keďže niektorí zamestnávatelia ju využívali aj pred krízou. Situácia, kedy z domu pracujú celé tímy či spoločnosti vrátane vedenia, je však pre všetkých nová,“ hovorí Peter Chalmovský.

Home office nám vyhovuje, vzťahy s kolegami sa vraj zatiaľ nezmenili

Až 85 % opýtaných zamestnancov pracujúcich z domu tvrdí, že tento spôsob práce im vyhovuje, prípadne v ňom vidia výhody aj nevýhody. Podľa zamestnancov na home office sa ich vzťahy s kolegami nezmenili buď vôbec (51 %), alebo sa dokonca upevnili (18 %). Iba 12 % zamestnancov, ktorí pracujú z domu, uvádza zhoršenie vzťahov s ostatnými kolegami počas tohto obdobia. „Aj tieto výsledky hovoria o tom, že na prácu z domu sme si zvykli pomerne rýchlo.

Práca na home office v takomto rozsahu je však náporom na tímovú spoluprácu, najmä ak by to trvalo dlhšie ako „len“ niekoľko týždňov. Práve tu zohráva kľúčovú úlohu správne nastavenie firemnej komunikácie a procesov nielen vertikálne od vedenia smerom k zamestnancom a naopak, ale aj horizontálne naprieč tímami a v rámci nich,“ pokračuje Peter Chalmovský.

Komunikujeme viac online, moderné nástroje prichádzajú len postupne

Podľa výsledkov prieskumu online komunikáciu prostredníctvom videohovorov využíva približne pätina zamestnancov oslovených v prieskume, u zamestnancov na home office je to prirodzene viac – až jedna tretina. Väčšina zamestnancov však naďalej získava informácie zaužívaným spôsobom – telefonicky (45 %), e-mailom (40 %) alebo komunikáciou s kolegami (26 %). Intranet ako zdroj informácií využíva 15 % zamestnancov, chatovacie aplikácie ako WhatsUp alebo Messenger 11,5 % zamestnancov.

Inovatívne formy komunikácie prostredníctvom firemnej aplikácie využíva iba 4,5 % zamestnancov, a len 3,8 % oslovených získava informácie prostredníctvom blogu alebo vlogu vedenia firmy. „Je viac ako pravdepodobné, že koronakríza zmení spôsob našej práce natrvalo. Home office sa stane bežnou súčasťou fungovania firiem a využívanie moderných komunikačných nástrojov sa stane nevyhnutnosťou. Preto je dôležité správne nastaviť mix nástrojov internej komunikácie tak, aby sa odvíjal od špecifík danej spoločnosti a jej zamestnancov. Klientom nastavujeme efektívny mix nástrojov na základe auditu internej komunikácie,“ hovorí P. Chalmovský.

Traja zo štyroch zamestnancov sa boja o svoju budúcnosť
Väčšinu zamestnancov trápia obavy z budúcnosti Až tri štvrtiny opýtaných zamestnancov vyjadrili svoje obavy z toho, čo im prinesie budúcnosť. Najčastejšie ich trápi neistota z ďalšieho vývoja krízy (37 %), spolu s obavami zo zníženia príjmu (27 %).
Traja zo štyroch zamestnancov sa boja o svoju budúcnosť

Mnohé obavy však súvisia s budúcnosťou samotného zamestnávateľa. Takmer pätina zamestnancov má obavy, či bude mať zamestnávateľ prostriedky na výplaty, 14 % zamestnancov sa obáva dopadov opatrení na podnikanie, či dokonca aj krachu firmy (8,2 %). Až pätina opýtaných zamestnancov zároveň nie je spokojná s reakciou firmy na krízovú situáciu, napríklad kvôli nedostatočnej či málo empatickej komunikácii zo strany vedenia.

„Dnes je viac ako kedykoľvek predtým dôležité, aby firmy so svojimi zamestnancami pravidelne komunikovali. Obavy a neistota môžu narušiť celkovú produktivitu firiem aj po skončení mimoriadnej situácie. Je v prvom rade na vedení firmy, aby sa naučili s týmito obavami citlivo pracovať a nenechávať zamestnancov v neistote. Správne nastavené nástroje, zrozumiteľné a ľudsky podané odkazy v správnom čase sú kľúčom k lojalite zamestnancov aj v pokrízovom období,“ uzatvára Peter Chalmovský.

O prieskume: Kvantitatívny výskum zrealizovaný prostredníctvom spoločnosti IPSOS (InstantResearch) skúma aktuálne pomery a náladu slovenských zamestnancov, ich obavy súvisiace s koronavírusovou krízou a spôsob komunikácie firiem v tejto dobe. Bol realizovaný prostredníctvom online dopytovania pracujúcich (zamestnaných alebo podnikateľov) respondentov vo veku 18-65 rokov, na vzorke 550 respondentov. Zber dát sa uskutočnil 1. – 6. mája 2020.

Zdieľajte článok

Sme pripravení pomôcť

AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
+421 948 489 889
office@amic.sk

IČO: 35758970
DIČ: 2020254049
IČ DPH: SK2020254049
zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18396/B