Naše služby
Všetky služby

Zamestnanec

Interná komunikácia je jedným z hlavných faktorov, ktoré prispievajú k vnútornej sile a kvalite organizácií. Vyžaduje si svoju pozornosť a dedikované zdroje. Mala by vychádzať z vízie, poslania a kultúry organizácie a zohľadňovať názory zamestnancov.

Stratégia internej komunikácie

Každá organizácia je iná. A tak je to dobre, pretože odlišnosť firemnej kultúry sa často prejaví aj v samotnom produkte, službe a zákazníckom zážitku. Manažment organizácie by si však mal vedieť odpovedať na otázku, ako nás zamestnanci vnímajú dnes a ako chceme, aby nás vnímali o rok, dva? V rámci internej komunikácie máte na výber rovnaký okruh nástrojov, ako v kampani na zákazníka. To, aké z nich a kedy použijete, závisí od analýzy súčasného stavu a pomenovania želaného výsledku.

Employer Engagement

Odporučili by vaši zamestnanci prácu u vás svojim dobrým kamarátom? Pre produktivitu, kreativitu, inovácie a schopnosť prispôsobovať sa meniacemu sa trhu, sú angažovaní zamestnanci kľúčoví. Nie je vždy jednoduché vytvoriť bezpečné miesto, v ktorom sa dá poskytnúť dosť priestoru každému alebo prijímať pravdivú spätnú väzbu, ale my sa aj napriek tomu o to snažíme. Vieme pomôcť vytvoriť inšpirujúce pracovné prostredie, v ktorom ľudia generujú nápady a aktívne sa zapájajú do života organizácie.

Employer Branding

Kľúčová disciplína v boji o kvalitných a lojálnych zamestnancov. Budovanie mena toho najlepšieho zamestnávateľa k vám pritiahne nielen najlepších kandidátov, zjednoduší výberový proces, ale v kombinácii s dobrou internou komunikáciou, zníži fluktuáciu a ušetrí náklady. Aj krátkodobé náborové kampane by mali byť postavené na dlhodobom budovaní značky ako dobrého zamestnávateľa.

Sme pripravení pomôcť

AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
+421 948 489 889
office@amic.sk

IČO: 35758970
DIČ: 2020254049
IČ DPH: SK2020254049
zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18396/B