Naše služby
Všetky služby

Udržateľnosť

Organizácie sú neoddeliteľnou súčasťou väčších či menších spoločenských ekosystémov. Zákazníci si vytvárajú názor na základe činov, nie slov. „Love Brand“ dnes vytvoríte len vďaka autentickým názorom vyjadreným v ten správny čas, odvahou, záujmom a reálnymi skutkami.

Spoločenské poslanie

Generácie X-Y-Z sú veľmi odlišné od všetkých predchádzajúcich. A čiastočne aj samé od seba. Mladí nechcú vlastniť auto, ale citlivo vnímajú posledné varovné signály prírody, sociálnu nespravodlivosť a pošliapané občianske práva. Je skvelé, že sa spoločnosti výraznejšie aktivizujú, a CSR prikladajú čoraz väčšiu váhu. Najmä, ak ide o autentickú a úprimnú snahu. Udržateľne mysliaca organizácia by mala mať definované dlhodobé poslanie a stratégiu, ktorú vieme pomôcť nastaviť.

Angažovanosť

Vyrábať kvalitný produkt či poskytovať super službu dnes úplne nestačí. Zákazníci očakávajú, že organizácia bude nápomocná v niektorej z najdôležitejších výziev dneška. Predpokladajú, že súkromný sektor sa bude aktívne angažovať v ochrane životného prostredia, demokracie a spravodlivosti. To sú témy, na ktorých sa dnes buduje pevný vzťah so zákazníkom.

Komunita

Nežijeme na opustenom ostrove. Každá komerčná organizácia žije v prostredí, v ktorom ponúka služby alebo produkty vybranej časti verejnosti. Vyrába niečo na naplnenie predstáv, ale uspokojením dopytu to nekončí. Organizácie sú neoddeliteľnou súčasťou väčších či menších komunít, od ktorých často závisí ich existencia. Preto by mali byť dobrým susedom, empatickým partnerom či silným hlasom komunity.

Sme pripravení pomôcť

AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
+421 948 489 889
office@amic.sk

IČO: 35758970
DIČ: 2020254049
IČ DPH: SK2020254049
zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18396/B