Naše služby
Všetky služby

Stratégia

Nie sme rutinný výrobca webov alebo letákov na počkanie. Kým navrhneme komunikačný plán, väčšinou nám to zaberie hodiny analyzovania, brainstormingov, vzlietnutí k oblakom a návratov na zem. Záleží nám na tom, aby sme za vami prišli s plánom, ktorý má svoje dôvody a pevné základy.

Analýzy a prieskumy

Na začiatku pracujeme s faktami. Podľa potreby monitorujeme médiá a diskusie na sociálnych sieťach. Venujeme sa domácim odvetvovým analýzam aj zahraničných riešeniam, ktoré dokážu inšpirovať. A ak je to potrebné, realizujeme prieskum verejnej mienky. Sme presvedčení, že kampaň založená na správnych vstupoch v úvode, vám pomôže dosiahnuť vyššie výnosy pri nižších nákladoch na jej konci.

Spoločenský insight

Buď to trafíte, alebo nie. Každú kampaň, produkt alebo tému, púšťame do sveta aktuálnych nálad, postojov, názorov a prebiehajúcich kuchynských a krčmových diskusií. Ak máte pocit, že o vašej organizácii a vašom produkte už všetci všetko vedia a nejde vymyslieť nič nové, radi vám prinesieme pohľad z vonku. Nájsť nový až prekvapivý kontext k známej téme alebo zabehnutému produktu, je často veľmi náročné. Hľadať a nachádzať ich, je však pre dosiahnutie cieľov nevyhnutné.

Návrh stratégie

Zanalyzovaná východisková situácia organizácie a trhu, spolu s dobrým spoločenským insight-om, vytvárajú najlepšie predpoklady pre vymyslenie kvalitnej komunikačnej stratégie. Takej, ktorá definuje vlastnosti cieľových skupín, ich nákupné motívy, bariéry, preferencie, nákupné správanie a sledované kanály, zohľadňuje silné stránky produktov a trhové riziká. V našom návrhu stratégie komunikačného marketingu nenájdete teoretickú poučku, ale realizovateľné postupy, o ktorých vieme spoločne diskutovať.

Sme pripravení pomôcť

AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
+421 948 489 889
office@amic.sk

IČO: 35758970
DIČ: 2020254049
IČ DPH: SK2020254049
zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18396/B