Naše služby
Všetky služby

Reputácia

Ako vás vníma široká verejnosť? Tretí sektor? Politici? Veríme, že úspech či neúspech, nech robíte čokoľvek, začína tým, ako vás vníma verejnosť a stakeholderi. V dnešnom svete plnom informácií nie je nič zadarmo, ani dobré meno. Predstavia váš činy a spôsob, ako o nich informujete.

Pozicioning

Na reputáciu spoločnosti sa pozeráme z nadhľadu. Hľadáme strategickú odlišnosť, predpokladáme spoločenský vývoj a navrhujeme dlhodobé plány, ktoré menia názor verejnosti na vás, tým správnym smerom.

Krízová komunikácia

Pripraveným šťastie praje. Úspešne zvládnuť krízu znamená začať s jej prípravou ešte predtým, ako vznikla. Analyzujeme možné krízové scenáre a pripravujeme manuál na ich najlepšie zvládnutie. Vrátane 24/7 podpory, ak je to potrebné. Medzi preventívne opatrenia však patrí dlhodobá komunikácia tém, ktorých cieľom je formovať názor a postoje verejnosti. Nezabudnite, že každá kríza prináša príležitosť.

Public Affairs (PA)

Činnosť každej organizácie je - viac či menej - ovplyvnená zákonmi, nariadeniami vlády, regulačných orgánov a názormi mimovládnych organizácií. Naši analytici pravidelne monitorujú legislatívne prostredie a jeho vývoj. Aj vďaka tomu sa naši klienti stávajú expermi v danom odvetví, a sú z nich užitoční partneri tvorcov politík. Vytvárame win-win spolupráce a navrhujeme aktivity, ktoré pomáhajú využiť príležitosti a chrániť záujmy všetkých strán.

Sme pripravení pomôcť

AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
+421 948 489 889
office@amic.sk

IČO: 35758970
DIČ: 2020254049
IČ DPH: SK2020254049
zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18396/B