Naše služby
Všetky služby

Produkt

Na B2C a B2B kampane produktov a služieb sa pozeráme optikou spotrebiteľa – ako mu pomôžu a zlepšia život. Hľadáme unikátnu pridanú hodnotu produktu a širšiu atraktívnu tému, ktorá s ním súvisí. Snažíme sa priniesť nový pohľad, vyvolať diskusiu a byť v nej aktívni.

Analýza

Pred vytvorením akejkoľvek stratégie a kreatívy, hodnotíme dostupné dáta. V prípade potreby, vďaka prieskumu, získame aj názor cieľovej skupiny. Dôsledne hodnotíme silné a slabé stránky produktu, príležitosti a riziká na rýchlo sa meniacom trhu. Analyzujeme nákupné motívy a bariéry zákazníkov. Hľadáme nový insight a navrhujeme stratégiu kampane.

B2B aj B2C

Každý zákazník je človek, a teda len iný podnikateľ alebo konečný spotrebiteľ. Rozdiel je len vo veľkosti cieľovej skupiny a čiastočne v procese nákupného rozhodovania sa. Pracujeme s presvedčivými argumentmi, používame formáty aj kanály, ktoré sú relevantné, a ku každému zadaniu pristupujeme individuálne. Máme za sebou veľké množstvo kampaní zameraných na konečného spotrebiteľa aj úzku skupinu podnikateľov.

Nákupný proces

Jednotlivé fázy nákupného rozhodovania sa spotrebiteľa, majú aj z hľadiska komunikačného marketingu svoje špecifiká. Tradičné „Awareness – Consideration – Desire – Action“ sa v súčasnej dobe prispôsobuje zmenám, ktoré priniesli technológie, princíp však zostáva rovnaký. Pri kampaniach kladieme veľký dôraz na to, aby sme všetky fázy nákupného rozhodovania sa, mali správne podchytené.

Sme pripravení pomôcť

AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
+421 948 489 889
office@amic.sk

IČO: 35758970
DIČ: 2020254049
IČ DPH: SK2020254049
zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18396/B