Naše služby
Všetky služby

Kreatíva

Je kľúčová v dobe, kedy už majú ľudia vybudovanú kolektívnu imunitu na akúkoľvek násilnú propagáciu bez obsahu a pridanej hodnoty. Nikdy nebolo dôležitejšie sa odlíšiť, ako teraz. Aj vďaka novým pohľadom na už známe témy a ich spracovaním do vhodných formátov a výstupov.

Kreatívny insight

Každý návrh, či už je to tlačová správa, platená inzercia alebo kampaň na sociálnych sieťach, by mal byť založený na kreatívnom insight-e zo života cieľovej skupiny. Samotná kreatíva môže byť zveličená, prísne faktická, metaforická, štatistická či porovnávajúca... ale, stále by mala byť v súlade s dlhodobou stratégiou vnímania značky. A na to sa pri kreatíve často zabúda - nie pre radosť, ale pre cieľ.

Nástroje a kanály

Cieľom kreatívy nie je získať “branžovú” cenu, ale dosiahnuť ciele klienta pri čo najlepšej efektivite – dobré výsledky pri nízkych nákladoch. Influenceri ani tlačová správa s infografikou nemusia byť vždy to jediné správne riešenie. Ani TV spot, súťaž na sociálnych sieťach či guerilla event na námestí, nemusia vždy vyvolať očakávanú reakciu. Každé zadanie je iné a vyžaduje si vlastný mix nástrojov. Dnešok si vyžaduje viac inbound a menej outbound, viac pull a menej push, obojsmerne namiesto jednosmerne, ATL aj BTL.

Formáty

Čo sa týka spôsobu prijímania informácií, rozdeľujeme život na obdobie pred a od Facebooku. V kampaniach v posledných rokoch, podľa potreby, kombinujeme text, video, zvuk a grafiku, online aj offline eventy tak, aby boli tieto formáty vzájomne čo najviac logické.

Sme pripravení pomôcť

AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
+421 948 489 889
office@amic.sk

IČO: 35758970
DIČ: 2020254049
IČ DPH: SK2020254049
zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18396/B