Naše služby
Všetky služby

Efektivita

Máme za to, že pridaná hodnota komunikačnej agentúry by nemala byť len v tom, čo dokáže strategicky a kreatívne vymyslieť, ale aj pri akých nákladoch to dokáže doručiť. Veľa našich geniálnych návrhov skončilo v koši len preto, že sme vymysleli aj lacnejšiu alternatívu.

Individuálny prístup

Nepoužívame kampane zo šuflíka, ktoré „nejako prispôsobíme“ tu aj tu. Ak sa začneme zaoberať konkrétnym zadaním, venujeme mu plnú pozornosť a zohľadníme všetky vaše špecifiká. Poskytujeme strategické poradenstvo a tvoríme integrované kampane. Analytika v úvode, porozumenie trhu, cieľovej skupiny, hľadanie strategického insight-u, to všetko nám v úvode zaberie svoj čas, ale výsledný návrh tak šijeme na mieru vašich okolností a cieľov. Aby bol výsledok taký, aký si ho predstavujete vy, nie my.

Dôraz na ciele

Nerobíme veci len preto, aby boli pekné, ale aj praktické a efektívne. V ideálnom prípade prevedené sexy spôsobom. Komunikačné a obchodné ciele sú súčasťou nášho úvodného návrhu. Ak v nich má klient jasno, nasledujeme ich. Ak nie, spoločne o nich diskutujeme. Jasné a logicky stanové ciele už na začiatku spolupráce, sú kľúčové pre tvorbu stratégie, kreatívu kampane a spokojnosť na záver.

Vyhodnotenie

Každú svoju aktivitu vieme a chceme merať. Exaktne alebo aspoň orientačne. Aj napriek najväčšej snahe môžu byť niektoré z úvodných východísk nesprávne, alebo kreatíva nefunguje optimálne. Sledovaním dosahovania cieľov vieme stratégiu upraviť vždy, keď je to potrebné. Kvantitatívny a kvalitatívny report prinášame klientom, na základe dostupných dát, mesačne, štvrťročne alebo ročne.

Sme pripravení pomôcť

AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
+421 948 489 889
office@amic.sk

IČO: 35758970
DIČ: 2020254049
IČ DPH: SK2020254049
zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18396/B