Sergej Danilov

Vyštudoval žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Má vyše desaťročné skúsenosti s prácou v médiách. Takmer sedem rokov pôsobil v Rádiu Expres ako reportér. Podieľal sa tiež na organizácii a komunikácii viacerých projektov a kampaní najmä v oblasti športu a ochrany ľudských práv. Od roku 2011 pôsobí v public relations ako konzultant. V AMI Communications začal ako account executive v roku 2013. Od jesene 2014 zastáva pozíciu account manager.

Vlasta Ševčíková podpis