Oľga Vojtková

Absolvovala knihovnícke vzdelanie a pomaturitné štúdium v oblasti technicko-informačných systémov. Pracovala v oblasti archívnictva a zdravotníckych informácií. Neskôr pracovala ako právna asistentka v štátnom aj v súkromnom sektore. Pôsobila ako vedúca sekretariátu v jednej z najväčších slovenských obchodných spoločností aj ako obchodná referentka v importnej spoločnosti. V AMI Communications Slovakia, s.r.o. pracuje od roku 2006 ako Office manager a v oblasti ekonomickej a personálnej agendy.

Vlasta Ševčíková podpis