Karin Šandorová

V máji 2013 ukončila osemročné gymnázium v Dubnici nad Váhom, maturitnou skúškou. V septembri začala študovať marketingovú komunikáciu na Univerzite Komenského v Bratislave. Už počas štúdia začala stážovať v agentúre AMI Communications a v januári 2015 prijala pozíciu Assistant. Aktuálne sa venuje oblastiam auto-moto, zdravotníctvo a štátna správa.

Vlasta Ševčíková podpis