Kamila Rehorovská

Po ukončení stredoškolského štúdia pracovala doma i v zahraničí v oblasti cestovného ruchu. Počas štúdia na univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor masmediálne štúdiá, ktoré ukončila v roku 2008 pracovala vo vydavateľstve TV Tip a. s., kde sa zaoberala reklamou a marketingom.

Do AMI Communications nastúpila v roku 2006. Po materskej dovolenke sa vrátila do agentúry a v súčasnosti pracuje na pozícii Account Executive pre klientov z oblasti priemyslu a FMCG.

Vlasta Ševčíková podpis