Náš týmAMI Communications

je medzi PR agentúrami celkom unikátna aj stabilitou svojho tímu. Dnes má vo svojej bratislavskej centrále viac než 12 skúsených konzultantov, ktorí poskytujú odborné služby klientom. To umožňuje spolu s kombináciou skúsenosti z médií, marketingu a medzinárodných firiem, ďalej rozvíjať know-how agentúry a poskytovať klientom špičkové služby vo všetkých oblastiach.

Počet a kvalita manažérov nám umožňuje zostavovať tímy schopné zvládnuť aj najnáročnejšie projekty na národnej i medzinárodnej úrovni.