AMI Communications

pôsobí na slovenskom trhu od roku 1999 a v súčasnosti je treťou najväčšou PR agentúrou na Slovensku. Od svojho vzniku je zároveň partnerom tretej najväčšej svetovej PR agentúry Edelman a pôsobí v ďalších troch krajinách strednej a východnej Európy – v Českej republike, Bulharsku a Rumunsku. AMI Communications je medzi PR agentúrami unikátna aj stabilitou svojho tímu. Dnes má vo svojej bratislavskej centrále viac než 12 skúsených konzultantov, ktorí poskytujú odborné služby klientom. To umožňuje spolu s kombináciou skúseností z médií, marketingu a medzinárodných firiem, ďalej rozvíjať know-how agentúry a poskytovať klientom špičkové služby vo všetkých oblastiach. Počet a kvalita manažérov nám umožňuje zostavovať tímy schopné zvládnuť aj najnáročnejšie projekty na národnej i medzinárodnej úrovni.