Vzťahy s médiami (Media Relations)

Ťažiskovým pilierom Public Relations aj v dobe internetu a sociálnych sietí zostávajú vzťahy s médiami (Media Relations). Len prostredníctvom médií môžete osloviť veľký počet ľudí naraz, otvoriť diskusiu o téme či inšpirovať k rozhovorom. Keď však komunikáciu s nimi nezvládnete, môžu médiá zasadiť vašej spoločnosti alebo organizácii tvrdú ranu.

Naša znalosť médií a schopnosť efektívne s nimi komunikovať vám prinesie merateľné výsledky - v podobe pravidelnej publicity a podpory v dobách krízovej komunikácie. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam a počtu našich klientov sme s novinármi v pravidelnom kontakte. Dobre rozumieme tomu, ako pracujú, ktoré témy a aké materiály môžu a chcú využívať. Pomáhajú nám aj osobné skúsenosti, pretože niekoľko konzultantov práve v médiách pracovalo.