Spoločenská zodpovednosť firiem

Aj v Slovenskej republike si začína stále viac firiem uvedomovať, že sa im dlhodobo vyplatí chovať sa k svojmu okoliu slušne. Tým, že si firma uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a jedná v jej súlade, vysiela tým i dôležitý signál o tom, ako sa bude chovať k svojim stakeholderom v ostatných veciach. A to môže byť rozhodujúci moment v tom, ako firma uspeje v súťaži o lokálnych zákazníkov či kvalitných zamestnancov.

AMI Communications pomáha svojim klientom uvedomovať si záväzky vyplývajúce z prihlásenia sa ku konceptu spoločenskej zodpovednosti (Corporate Social Respondibility), spracovávať stratégiu postupu aj implementovať jednotlivé programy a komunikovať ich stakeholderom aj médiám.