Produktová PR komunikácia

Pri vytváraní značiek a podpore produktov už dávno nie je možné spoliehať len na reklamu. Vzťah ľudí k značkám a produktom sa skladá z desiatok interakcií, skúseností a dojmov zákazníkov aj ich priateľov. Úspešné firmy nemôžu len hlásať svoje oznámenia. Musia byť schopné viesť so zákazníkmi konverzáciu, prispôsobovať im obsah aj tón svojej komunikácie.

PR toto dokáže a navyše ešte buduje dôveru zákazníkov v daný produkt. Kľúčovým spôsobom sa podieľa na vytváraní značky ako súčasti životného štýlu a životných skúseností zákazníkov. Na základe definovania a analýzy cieľových skupín vám pomôžeme zostaviť stratégiu a následne budovať dlhodobé vzťahy so spotrebiteľmi, rozširovať a obohacovať ich skúseností so značkou alebo zapájať tretie osoby do komunikácie produktu či služby.