Organizovanie akcií (Event Management)

Najlepšia cesta, ako niekoho presvedčiť, je pomocou osobného stretnutia. Public Relations si často vyžaduje priamy kontakt s tymi, ktorí vás zaujímajú alebo koho zaujímate vy. Je to síce samozrejme časovo náročnejšie ako napríklad písomný kontakt, ale je to jeden zo spôsobov, ako urobiť PR - vaše šance ovplyvniť názory, postoje alebo chovanie iných ľudí sú tak oveľa väčšie. Preto je organizovanie akcií (Event Management) jedným z najdôležitejších postupov PR. Ak majú byť peniaze, čas a energia vložené do stretnutia využité na 100%, musí byť všetko perfektné - to je pravidlo, ktoré platí v Public Relations jednoznačne. Od nápadu a scenára až po sympatické hostesky. Preto naši klienti pri organizovaní akcií spolupracujú s AMI Communications. Máme skúsenosti s udalosťami pre rôzne cieľové skupiny, v rôznej forme a usporiadaní. V priebehu posledných rokov sme pripravili slávnostné otvorenie továrne a niekoľkých obchodných domov, prezentácie pre zákazníkov, recepcie, výstavy, odborné konferencie aj podnikové večierky a športové súťaže.