Mediálna príprava (Media Training)

Mediálny tréning, inak známy aj ako media training, znamená kľúč k úspešnej prezentácii vašej spoločnosti v médiách. Pre každého vrcholového manažéra, významného politika alebo zástupcu oddelenia styku s verejnosťou je umenie vystupovať na verejnosti nepostrádateľnou zručnosťou. Na tej často stojí úspech celej firmy v oblasti Public Relations. Istú úlohu tu zohráva nadanie, napriek tomu však môže profesionálny mediálny tréning pomôcť dosiahnuť výrazného zlepšenia kvality prejavu pri kontaktoch s novinármi, pri rozhovoroch do rádia či televízie, alebo pri vystupovaní pred početnejším publikom. Mediálna príprava pre vrcholových manažérov dnes predstavuje absolútnu nevyhnutnosť. Media tréning v základnej verzii sa skladá z časti teoretickej, pri ktorej sú vysvetlené základné princípy kontaktov s médiami a všeobecných zákonitostí PR, vrátane konkrétnych rád a trikov; a z časti praktickej, pri ktorej počas cvičenia a rozhovorov pred kamerou simulujeme všetky základné situácie, ktoré pri kontaktoch s novinármi môžu nastať. Kurzy prebiehajú v mediálnom štúdiu AMI Communications alebo priamo v televíznych štúdiách.