Krízová komunikácia

Vaše mnohoročné úsilie sa môže cez noc ocitnúť v troskách. Nehoda, útok konkurencie či nespokojní zákazníci vás môžu poškodiť. Ale vo chvíli, kedy začnú venovať vašim problémom pozornosť médiá, už naozaj hrozí katastrofa. Dni či hodiny rozhodnú o ďalšom osude vašej firmy alebo minimálne vašej kariéry.

V kritických momentoch, kedy je ohrozená dobrá povesť firmy a jej vzťahy s kľúčovými cieľovými skupinami, môže byť pomoc profesionálov v oblasti Public Relations a krízovej komunikácie faktorom, ktorý rozhodne o úspechu či zlyhaní.
AMI Communications však vedľa vás nebude stáť len v čase krízy. Podstatnú úlohu pre jej zvládanie totiž hrá aj kvalitná príprava a tréning, ktorý vám poskytneme.