Interná komunikácia

Nezabúdajte - vzťahy so zamestnancami sú kľúčom k vášmu úspechu - práve tí vám k nemu pomáhajú. Komunikácia a vzťahy so zamestnancami si získavajú v Slovenskej republike pozíciu uznávanej a nepodceňovanej oblasti Public Relations. Prispieva k tomu aj množstvo udalostí ako sú zmeny vlastníkov podnikov, fúzie, reštrukturalizácie či prepúšťanie. To všetko sú udalosti, ktoré môžu priniesť medzi zamestnancov neistotu, obavy a rivalitu. Každá firma však potrebuje k svojmu úspešnému fungovaniu aj lojalitu a záujem zamestnancov. Podľa údajov Opinion Research Corp., zaraďujú vo vyspelých krajinách vedenie spoločnosti komunikáciu so zamestnancami hneď na druhé miesto v dôležitosti za vzťahy s investormi.

K dispozícii vám ponúkame celú radu postupov a nástrojov Public Relations, ktoré dokážu zlepšiť vaše vzťahy so zamestnancami - road show vedení firiem, zamestnanecké časopisy a príležitostné publikácie, intranety, pravidelné hot-lines alebo chaty so zástupcami vedenia, motivačné súťaže, komunikačné poznávacie programy pre pracovníkov fúzujúcich firiem, programy mimoprávnych aktivít a pod.