Poradenstvo

Rovnako ako existujú postupy ako spravovať finančné prostriedky alebo riadiť ľudské zdroje, existujú profesionálne postupy ako podporovať a chrániť reputáciu firmy alebo značky. Dobrá povesť patrí totiž v dnešnej dobe k najcennejším aktívam každej spoločnosti. Vyhráva lojalitu zákazníkov a spotrebiteľov, stimuluje motiváciu zamestnancov a poskytuje aj ochranu v kríze.

Dobré meno spoločnosti alebo značky sa však nedá vytvoriť zo dňa na deň náhodnými aktivitami. Jasným definovaním stratégie s následnou cieľavedomou a systematickou komunikáciou so všetkými cieľovými skupinami vám pomôžeme dosiahnuť tento cieľ. Po poradenstve samozrejme prichádza na rad starostlivá implementácia aktivít, hodnotenie priebehu kampane a toho, či sa vaša investícia vyplatila - či sa skutočne podarilo dosiahnuť zamýšľaných zmien v povedomí, znalostiach, postojoch a správaní vašich zákazníkov.