AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o.

Suché Mýto 1
811 03 Bratislava

tel.: +421 (0)2 5249 8549
fax: +421 (0)2 5249 8549
e-mail: office@amic.sk

IČO: 35 758 970
Bankové spojenie: 5518001 / 1111

obchodný register: zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 18396/B