AMI Communications

dnes poskytuje služby Public Relations na troch zahraničných trhoch. Okrem Českej republiky na Slovensku (AMI Communications Slovakia, od roku 1999), v Bulharsku (AMI Communications Bulgaria, od roku 2005) a Rumunsku (AMI Communications Romania, od roku 2006), ktoré riadi prostredníctvom holdingovej spoločnosti AMI CEE, a.s.

Spolu vo všetkých svojich kanceláriách dnes AMI Communications zamestnáva viac ako sedemdesiat stálych zamestnancov. Vo všetkých štyroch krajinách AMI Communications zastupuje tretiu svetovú PR agentúru Edelman.

AMI Communications od roku 1999 exkluzívne zastupuje nadnárodnú agentúru Edelman v oblasti Public Relations na Slovensku a v Českej republike.

Ak máte záujem o služby Public Relations v týchto krajinách, kontaktujte spoločnosť AMI CEE na adrese:

AMI CEE
Týn 641/4,
110 00 Praha 1,

tel. +420 234 124 112,

email: jan.kucmas@amic.cz

alebo priamo jednotlivé zastúpenia.

 

Jan Kucmáš

Podpis
Jan Kucmáš
Riaditeľ AMI CEE