Interná komunikácia Employer branding

Vnútorná sila každej spoločnosti sa skrýva v jej zamestnancoch.  Interná komunikácia by sa mala riadiť ich potrebami, pretože iba oni vedia povedať, aké zlepšenia im pomôžu lepšie vykonávať ich prácu. Nie je vždy jednoduché vytvoriť priestor, v ktorom sa dá poskytnúť a prijímať pravdivá spätná väzba, ale my sa aj napriek tomu o to snažíme.

Chceme, aby bolo pracovné prostredie inšpirujúce, zamestnanci sa aktívne zapájali do života firmy a prinášali jej úspechy v podobe dobre odvedenej práce a spokojných zákazníkov.