Produktová B2B komunikácia

Efektivita je to, čo nás poháňa. Nevytvárame komunikačné plány pre dobrý pocit z odvedenej práce, ide nám o výsledok. Hľadáme odlišnosti, ktoré sú stále zmysluplné a relevantné. Integrovanej marketingovej stratégii venujeme najväčšiu pozornosť, pretože nie je nič zbytočnejšie, ako desať strán nápadov, ktoré skončia v koši.