Korporátna komunikácia

Korporátna komunikácia spoločností a organizácií je často ovplyvnená vládou, regulačnými orgánmi, mimovládnymi organizáciami, či inými stranami. Prostredníctvom komplexného monitorovania, analýz a plánovania podporujeme pozície našich klientov na trhu a vytvárame stratégie, ktoré im pomôžu využiť príležitosti a chrániť ich záujmy.
Pomáhame spoločnostiam stať sa dobrými „občanmi“ prostredníctvom programov spoločenskej zodpovednosti, spájame firmy so stakeholdermi aj širokou verejnosťou.