Dopravoprojekt

DOPRAVOPROJEKT, a. s., je súkromná akciová spoločnosť, ktorá poskytuje multidisciplinárne projektové práce a inžiniersko-konzultačné služby, so zameraním najmä na dopravu a dopravnú infraštruktúru, pozemné, ekologické a vodohospodárske stavby.